QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG
Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số

Ngày: 14/04/2014

Xem tiếp 
Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số

Ngày: 14/04/2014

Xem tiếp 
Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Ngày: 04/03/2014

Xem tiếp 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân

Ngày: 04/03/2014

Xem tiếp 
Nghị định 98/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

Ngày: 04/03/2014

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  QUY ĐỊNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
  CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY
Quyết định số 786/QĐ-CTXSKT về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số truyền thống Bình Định

Ngày: 28/11/2017

Xem tiếp 
Quyết định số 788/QĐ-CTXSKT về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay Bình Định

Ngày: 28/11/2017

Xem tiếp 
Quyết định số 787/QĐ-CTXSKT về việc bổ sung thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

Ngày: 28/11/2017

Xem tiếp 
Quyết định số 279/QĐ-CTXSKT Về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô Bình Định

Ngày: 01/04/2017

Xem tiếp 
Quyết định số 492/QĐ-CTXSKT về việc sửa đổi Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô

Ngày: 14/09/2015

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 
  LIÊN HỆ
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ngày: 10/10/2011

VĂN PHÒNG CHÍNH CỦA CÔNG TY
 
ĐỊA CHỈ 304 PHAN BỘI CHÂU, TP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
ĐIỆN THOẠI 0256.3822242 - 3822809
FAX 0256.3821661
EMAIL xosobinhdinh@vnn.vn
WEBSITE http://www.xosobinhdinh.com.vn
 
Xem tiếp 
  GIẢI ĐÁP THẮC MẮC