Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 19/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  33  ĐẦU  550
 CUỐI  19  CUỐI  919
 1  06  1  059
 2  18  2  173
 3  19  3  182
 4  22  4  218
 5  26  5  235
 6  27  6  343
 7  32  7  426
 8  33  8  539
 9  35  9  550
 10  39  10  632
 11  43  11  659
 12  50  12  727
 13  56  13  822
 14  59  14  856
 15  59  15  889
 16  73  16  906
 17  82  17  919
 18  89 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 18/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  81  ĐẦU  028
 CUỐI  69  CUỐI  269
 1  01  1  028
 2  04  2  127
 3  04  3  152
 4  13  4  258
 5  26  5  269
 6  27  6  279
 7  28  7  326
 8  49  8  413
 9  52  9  456
 10  55  10  470
 11  56  11  601
 12  58  12  604
 13  69  13  689
 14  70  14  904
 15  79  15  949
 16  81  16  955
 17  89  17  999
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 17/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  53  ĐẦU  983
 CUỐI  02  CUỐI  102
 1  02  1  088
 2  04  2  102
 3  05  3  110
 4  10  4  139
 5  10  5  212
 6  12  6  275
 7  21  7  292
 8  37  8  451
 9  39  9  521
 10  51  10  537
 11  53  11  605
 12  57  12  610
 13  68  13  704
 14  75  14  757
 15  83  15  968
 16  88  16  983
 17  92  17  997
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 16/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  46  ĐẦU  631
 CUỐI  66  CUỐI  466
 1  08  1  015
 2  15  2  154
 3  17  3  288
 4  17  4  346
 5  26  5  386
 6  31  6  453
 7  32  7  466
 8  46  8  471
 9  46  9  477
 10  53  10  517
 11  54  11  517
 12  60  12  631
 13  66  13  826
 14  71  14  908
 15  77  15  932
 16  86  16  960
 17  88  17  989
 18  89 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 15/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  50  ĐẦU  815
 CUỐI  82  CUỐI  982
 1  01  1  086
 2  06  2  213
 3  07  3  263
 4  13  4  378
 5  15  5  422
 6  20  6  469
 7  21  7  480
 8  22  8  493
 9  32  9  521
 10  50  10  632
 11  63  11  701
 12  69  12  706
 13  78  13  707
 14  80  14  815
 15  82  15  885
 16  85  16  920
 17  86  17  982
 18  93 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 14/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  28  ĐẦU  014
 CUỐI  99  CUỐI  199
 1  14  1  014
 2  23  2  023
 3  28  3  029
 4  29  4  036
 5  35  5  096
 6  36  6  099
 7  37  7  137
 8  40  8  140
 9  40  9  163
 10  40  10  199
 11  47  11  235
 12  48  12  340
 13  51  13  440
 14  56  14  647
 15  63  15  656
 16  96  16  751
 17  99  17  848
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 13/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  60  ĐẦU  634
 CUỐI  70  CUỐI  070
 1  03  1  004
 2  04  2  012
 3  05  3  034
 4  12  4  056
 5  25  5  070
 6  34  6  083
 7  34  7  137
 8  37  8  185
 9  51  9  268
 10  56  10  397
 11  60  11  590
 12  68  12  634
 13  70  13  697
 14  83  14  703
 15  85  15  705
 16  90  16  925
 17  97  17  951
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 12/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  65  ĐẦU  376
 CUỐI  16  CUỐI  516
 1  04  1  141
 2  16  2  223
 3  23  3  241
 4  34  4  245
 5  40  5  263
 6  41  6  274
 7  41  7  295
 8  45  8  299
 9  46  9  340
 10  52  10  346
 11  52  11  376
 12  63  12  434
 13  65  13  516
 14  74  14  552
 15  76  15  593
 16  93  16  804
 17  95  17  852
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 11/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  31  ĐẦU  180
 CUỐI  10  CUỐI  210
 1  00  1  046
 2  10  2  100
 3  15  3  180
 4  31  4  210
 5  38  5  459
 6  44  6  548
 7  46  7  558
 8  48  8  585
 9  52  9  879
 10  58  10  885
 11  59  11  891
 12  59  12  915
 13  79  13  938
 14  80  14  944
 15  85  15  952
 16  85  16  959
 17  91  17  999
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 10/01/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  19  ĐẦU  220
 CUỐI  18  CUỐI  518
 1  01  1  009
 2  04  2  091
 3  09  3  153
 4  18  4  204
 5  18  5  220
 6  19  6  275
 7  20  7  325
 8  25  8  399
 9  27  9  427
 10  28  10  473
 11  29  11  518
 12  32  12  529
 13  33  13  628
 14  53  14  633
 15  73  15  701
 16  75  16  718
 17  91  17  732
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá ngoại tệ
   Tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Nguồn VnEpress)