Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 18/10/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T10
 Giải tám  74
 Giải bảy  233
 Giải sáu  6947 - 5064 - 1003
 Giải năm  0057
 Giải tư  46775 - 44006 - 23244 - 80985 - 20680 - 21054 - 13739
 Giải ba  75003 - 18745
 Giải nhì  23033
 Giải nhất  41739
 Giải đặc biệt  411501
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 11/10/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T10
 Giải tám  02
 Giải bảy  640
 Giải sáu  5745 - 4760 - 0042
 Giải năm  1610
 Giải tư  76288 - 23531 - 11045 - 04389 - 71103 - 43849 - 66117
 Giải ba  80437 - 62144
 Giải nhì  35917
 Giải nhất  35577
 Giải đặc biệt  409799
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 04/10/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T10
 Giải tám  77
 Giải bảy  238
 Giải sáu  5234 - 5209 - 0023
 Giải năm  3238
 Giải tư  83003 - 60355 - 78297 - 28362 - 36162 - 08305 - 44604
 Giải ba  51329 - 54504
 Giải nhì  40907
 Giải nhất  11014
 Giải đặc biệt  570047
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 27/09/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T9
 Giải tám  93
 Giải bảy  669
 Giải sáu  6776 - 7294 - 0293
 Giải năm  3667
 Giải tư  17417 - 85593 - 74085 - 01176 - 29438 - 83186 - 09358
 Giải ba  26077 - 38032
 Giải nhì  10191
 Giải nhất  64829
 Giải đặc biệt  023749
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 20/09/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T9
 Giải tám  13
 Giải bảy  954
 Giải sáu  3471 - 1775 - 7885
 Giải năm  2805
 Giải tư  39255 - 39038 - 69777 - 37173 - 80910 - 22255 - 22406
 Giải ba  85785 - 81879
 Giải nhì  96144
 Giải nhất  85192
 Giải đặc biệt  692579
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 13/09/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T9
 Giải tám  51
 Giải bảy  454
 Giải sáu  6455 - 0406 - 1118
 Giải năm  1082
 Giải tư  48603 - 54250 - 06809 - 55222 - 94927 - 00378 - 06383
 Giải ba  83575 - 18005
 Giải nhì  29033
 Giải nhất  79385
 Giải đặc biệt  466377
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 06/09/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T9
 Giải tám  45
 Giải bảy  285
 Giải sáu  4560 - 3407 - 6039
 Giải năm  1325
 Giải tư  71481 - 51626 - 26566 - 76122 - 09684 - 19294 - 52632
 Giải ba  41229 - 30273
 Giải nhì  08096
 Giải nhất  06162
 Giải đặc biệt  781709
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 30/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK5T8
 Giải tám  54
 Giải bảy  782
 Giải sáu  7506 - 3929 - 9315
 Giải năm  2225
 Giải tư  29798 - 43075 - 30336 - 90708 - 14869 - 50586 - 55210
 Giải ba  78071 - 15036
 Giải nhì  00565
 Giải nhất  07185
 Giải đặc biệt  886017
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 23/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T8
 Giải tám  28
 Giải bảy  044
 Giải sáu  1365 - 4069 - 1020
 Giải năm  1243
 Giải tư  30342 - 46604 - 28462 - 04985 - 87508 - 41405 - 54627
 Giải ba  02144 - 39698
 Giải nhì  23157
 Giải nhất  55908
 Giải đặc biệt  806833
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 16/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T8
 Giải tám  80
 Giải bảy  558
 Giải sáu  1711 - 3543 - 1980
 Giải năm  9527
 Giải tư  64491 - 98560 - 67312 - 11994 - 98451 - 04550 - 00863
 Giải ba  82863 - 53562
 Giải nhì  23486
 Giải nhất  49104
 Giải đặc biệt  270498
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả