Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 20/06/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK3T6
 Giải tám  46
 Giải bảy  829
 Giải sáu  8227 - 0175 - 6161
 Giải năm  3549
 Giải tư  83282 - 27486 - 60713 - 55407 - 00657 - 60103 - 00007
 Giải ba  47563 - 24756
 Giải nhì  97802
 Giải nhất  22917
 Giải đặc biệt  264393
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 13/06/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK2T6
 Giải tám  44
 Giải bảy  892
 Giải sáu  4297 - 5772 - 0281
 Giải năm  8215
 Giải tư  84340 - 30802 - 01032 - 11005 - 53966 - 91640 - 88175
 Giải ba  33274 - 21502
 Giải nhì  30232
 Giải nhất  88966
 Giải đặc biệt  372570
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 06/06/2019

 Ký hiệu bộ vé:  19BK1T6
 Giá vé: 10.000 đồng
 Giải tám  84
 Giải bảy  513
 Giải sáu  4659 - 6138 - 5717
 Giải năm  4185
 Giải tư  71859 - 26798 - 60756 - 73069 - 96665 - 15500 - 51166
 Giải ba  10279 - 35943
 Giải nhì  51704
 Giải nhất  07425
 Giải đặc biệt  529909
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 16/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T8
 Giải tám  80
 Giải bảy  558
 Giải sáu  1711 - 3543 - 1980
 Giải năm  9527
 Giải tư  64491 - 98560 - 67312 - 11994 - 98451 - 04550 - 00863
 Giải ba  82863 - 53562
 Giải nhì  23486
 Giải nhất  49104
 Giải đặc biệt  270498
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 09/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T8
 Giải tám  12
 Giải bảy  463
 Giải sáu  8723 - 1807 - 6176
 Giải năm  9790
 Giải tư  55289 - 42390 - 76732 - 67480 - 54939 - 80851 - 16059
 Giải ba  33328 - 00467
 Giải nhì  49963
 Giải nhất  84459
 Giải đặc biệt  232178
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 02/08/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T8
 Giải tám  59
 Giải bảy  493
 Giải sáu  4667 - 2011 - 6054
 Giải năm  0511
 Giải tư  41547 - 69722 - 39839 - 55209 - 29314 - 84134 - 83255
 Giải ba  13238 - 86283
 Giải nhì  78658
 Giải nhất  86470
 Giải đặc biệt  868160
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 26/07/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T7
 Giải tám  34
 Giải bảy  030
 Giải sáu  1506 - 1877 - 9506
 Giải năm  8390
 Giải tư  60116 - 40371 - 14124 - 97805 - 33666 - 08398 - 92098
 Giải ba  00584 - 42856
 Giải nhì  23698
 Giải nhất  30712
 Giải đặc biệt  021073
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 19/07/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T7
 Giải tám  34
 Giải bảy  075
 Giải sáu  4048 - 1337 - 4911
 Giải năm  3209
 Giải tư  56556 - 22941 - 64756 - 18786 - 17913 - 40328 - 54531
 Giải ba  08103 - 39778
 Giải nhì  42927
 Giải nhất  91271
 Giải đặc biệt  809065
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 12/07/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T7
 Giải tám  33
 Giải bảy  356
 Giải sáu  0238 - 0625 - 8781
 Giải năm  8461
 Giải tư  71067 - 03420 - 39399 - 40961 - 35347 - 68925 - 54510
 Giải ba  80204 - 20163
 Giải nhì  08784
 Giải nhất  24894
 Giải đặc biệt  212776
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 05/07/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T7
 Giải tám  12
 Giải bảy  305
 Giải sáu  1008 - 6673 - 7971
 Giải năm  3625
 Giải tư  24395 - 13547 - 07018 - 03500 - 72335 - 61032 - 63884
 Giải ba  71673 - 58868
 Giải nhì  30670
 Giải nhất  51324
 Giải đặc biệt  963900
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả