Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 06/12/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T12
 Giải tám  68
 Giải bảy  746
 Giải sáu  6324 - 7934 - 2997
 Giải năm  9521
 Giải tư  33724 - 42177 - 72435 - 55848 - 17229 - 60875 - 96103
 Giải ba  31394 - 93067
 Giải nhì  10161
 Giải nhất  31203
 Giải đặc biệt  861273
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 29/11/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK5T11
 Giải tám  99
 Giải bảy  980
 Giải sáu  8044 - 9973 - 4870
 Giải năm  5411
 Giải tư  58317 - 26527 - 24860 - 02798 - 18607 - 53148 - 01986
 Giải ba  55498 - 86259
 Giải nhì  42068
 Giải nhất  10317
 Giải đặc biệt  867076
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 22/11/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T11
 Giải tám  62
 Giải bảy  371
 Giải sáu  1775 - 8965 - 2150
 Giải năm  4760
 Giải tư  78038 - 59623 - 24272 - 88745 - 67418 - 09721 - 24660
 Giải ba  52255 - 34075
 Giải nhì  65633
 Giải nhất  58985
 Giải đặc biệt  164521
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 15/11/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T11
 Giải tám  60
 Giải bảy  062
 Giải sáu  6055 - 9046 - 9389
 Giải năm  9549
 Giải tư  40043 - 93198 - 98671 - 56373 - 40865 - 95699 - 26405
 Giải ba  63857 - 35351
 Giải nhì  67076
 Giải nhất  30598
 Giải đặc biệt  354745
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 08/11/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T11
 Giải tám  19
 Giải bảy  219
 Giải sáu  7020 - 1901 - 9685
 Giải năm  1156
 Giải tư  89384 - 23685 - 56423 - 14987 - 76203 - 90165 - 09888
 Giải ba  24268 - 57264
 Giải nhì  32348
 Giải nhất  47827
 Giải đặc biệt  296527
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 01/11/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T11
 Giải tám  73
 Giải bảy  319
 Giải sáu  3712 - 1122 - 4236
 Giải năm  5755
 Giải tư  89018 - 42680 - 18520 - 16712 - 68518 - 22833 - 66796
 Giải ba  37132 - 14785
 Giải nhì  16175
 Giải nhất  34504
 Giải đặc biệt  592806
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 25/10/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK4T10
 Giải tám  51
 Giải bảy  190
 Giải sáu  5639 - 5926 - 2924
 Giải năm  8995
 Giải tư  85432 - 28479 - 87212 - 90000 - 00370 - 29944 - 56150
 Giải ba  18987 - 55898
 Giải nhì  94017
 Giải nhất  63699
 Giải đặc biệt  045673
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 18/10/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK3T10
 Giải tám  74
 Giải bảy  233
 Giải sáu  6947 - 5064 - 1003
 Giải năm  0057
 Giải tư  46775 - 44006 - 23244 - 80985 - 20680 - 21054 - 13739
 Giải ba  75003 - 18745
 Giải nhì  23033
 Giải nhất  41739
 Giải đặc biệt  411501
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 11/10/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK2T10
 Giải tám  02
 Giải bảy  640
 Giải sáu  5745 - 4760 - 0042
 Giải năm  1610
 Giải tư  76288 - 23531 - 11045 - 04389 - 71103 - 43849 - 66117
 Giải ba  80437 - 62144
 Giải nhì  35917
 Giải nhất  35577
 Giải đặc biệt  409799
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG NGÀY: 04/10/2018

 Ký hiệu bộ vé:  18BK1T10
 Giải tám  77
 Giải bảy  238
 Giải sáu  5234 - 5209 - 0023
 Giải năm  3238
 Giải tư  83003 - 60355 - 78297 - 28362 - 36162 - 08305 - 44604
 Giải ba  51329 - 54504
 Giải nhì  40907
 Giải nhất  11014
 Giải đặc biệt  570047
 

Để in kết quả XS truyền thống, mời bạn nhấn vào đây In kết quả